WhatsApp ons
WhatsApp ons

Stuur ons een bericht naar:
+31302270680

Of scan onderstaande QR code:

WhatsApp QR Code
None

Alles over de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Privacy, hoe wij omgaan met jouw gegevens

Privacy waarborgen bij Vinea

Jouw privacy en de veiligheid van jouw gegevens vinden wij superbelangrijk. We zien er dan ook ook streng op toe dat ons privacybeleid streng wordt nageleefd. Wij zullen je informatie nooit zomaar delen met derden of publiekelijk toegankelijk maken, zo willen wij de privacy waarborgen.

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) bestaat om jouw privacy te beschermen. In de WBP wat er wel en niet mag en wat je rechten zijn als jouw gegevens toch onrechtmatig worden gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld het recht op informatie en inzage in al je gegevens en het recht op verzet tegen gebruik van deze gegevens. Meer informatie over privacy waarborgen kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

zomerkamp, jongerenvakantie, taalkamp

Wat gebeurt er met je gegevens?

Als je een reis boekt dan wordt er natuurlijk om je persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens uitsluitend gebruikt ten behoeve van onze dienstverlening. Vinea houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze disclaimer.
 • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van alle persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, hierop wijzen en deze respecteren.

We doen onze uiterste best voor jou

De Wet bescherming persoonsgegevens is belangrijk. Dat vinden wij ook. Daarom doen wij er alles aan om correcte gegevens van jou te registeren en stelt je, voor zover dat technisch mogelijk is, zelf in staat jouw gegevens aan te passen. Als er onjuiste gegevens over jou zijn vastgelegd, zullen wij deze verwijderen. Je kunt jouw schriftelijke verzoek daartoe richten aan Vinea. Als je inzage wilt hebben in je persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via info@vinea.nl. Indien je gebruik maakt van diensten van Vinea partners gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy waarborging. Vinea is wettelijk verplicht om de rechten van gebruikers van de Vineadiensten te beschermen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden

zomerkamp, taalreis

Bewaartermijnen

Als je bij ons een boeking maakt, mee doet aan een actie, inschrijft voor een nieuwsbrief of solliciteert worden je gegevens bewaard zolang dit nodig is voor onze dienstverlening. Wij hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

 • Boekingsgegevens - Max. 7 jaar
 • Offerteformulier - Max. 5 jaar
 • Sollicitatie- Max. 2 jaar
 • Nieuwsbriefinschrijving - Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
 • E-mail - Max. 4 jaar
 • Overige formulieren - Max. 4 jaar

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

 • De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.‘gegevens delen’ met Google is uitgezet.
 • De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.
 • Analytics data wordt standaard 26 maanden opgeslagen.

zomerkamp, taalreis, jongerenvakantie

Meer weten?

Wil je meer weten over het privacy waarborgen bij Vinea, of heb je andere praktische vragen, kijk dan even bij onze Veelgestelde Vragen, wie weet hebben wij het antwoord al klaar voor je. Staat jouw vraag er niet bij? Mail ons dan op mail ons dan op info@vinea.nl of neem telefonisch contact met ons op.