Corona maatregelen op de Vinea Vakanties

Dit protocol is opgezet door Vinea Vakanties, aan de hand van de richtlijnen van het RIVM. Deze richtlijnen zijn het uitgangspunt, aangepast op de setting van kampen en vakanties voor kinderen en jongeren in de leeftijd 7 tot 12 en 12 tot 19 jaar.  


Kinderen, ouders en reisleiders met de volgende klachten blijven thuis

  • Neusverkoudheid 
  • Loopneus 
  • Niezen 
  • Keelpijn
  • Hoesten
  • Koorts 

Als iemand in het huishouden van kind/ reisleider positief is getest voor COVID-19 en nog niet 14 dagen klachtenvrij, dan blijft kind/ reisleider thuis.  

Bij ontvangst wordt actief gevraagd of kinderen klachten hebben en indien dit het geval is moeten zij naar huis

Kom je uit een hoogrisicogebied dan dien je na aankomst in Nederland eerst 14 dagen in thuisquarantaine te gaan.


Eén of meerdere reisleiders worden verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering van extra hygiënemaatregelen. Hiervoor is een schoonmaakprotocol opgesteld. 

Reisleiders maken extra vaak de materialen en contactpunten schoon waar reisleiders en kinderen gebruik van maken.

Op iedere locatie is extra schoonmaakmateriaal, zeep en zijn papieren handdoekjes aanwezig.  

Contactpunten worden zoveel mogelijk beperkt (deuren zoveel mogelijk open, éénrichting looproutes en zoveel mogelijk ‘eigen’ materiaal).

Voorafgaand en na afloop van maaltijden en activiteiten wordt van iedereen gevraagd om handen te wassen. 

Waar 1,5 meter lastig te waarborgen is, worden indien noodzakelijk schermen geplaatst 


Volwassenen (reisleiders, ouders en leveranciers) houden 1,5 meter afstand van elkaar. 

Tussen kinderen in de leeftijdsgroepen 7-10, 10-12 en 7-12 hoeft onderling geen 1,5 meter afstand bewaard te worden. Dit geldt ook voor slapen, eten en (contact)activiteiten.  

Tussen jongeren in de leeftijdsgroepen 12-15 en 15-18 hoeft onderling ook geen 1,5 meter afstand bewaard worden. Dit geldt ook voor slapen, eten en activiteiten. 

Indien nodig doen we activiteiten of gezamenlijke momenten (zoals eten) in shifts als de afstand anders niet bewaard kan worden.  

In het geval dat de fysieke veiligheid van een aanwezige in het geding komt en het noodzakelijk is om de 1,5m afstand hiervoor te doorbreken is dit toegestaan.  


Er wordt ervoor gezorgd dat kinderen gedurende de week zoveel mogelijk vast toegewezen Vinea- materiaal tot hun beschikking hebben. Denk hier bij aan zeilmateriaal, fietsen, helmen, etc.  

Waar mogelijk wordt kinderen gevraagd eigen materiaal mee te brengen van huis. Denk aan kussens, dekens, bidons, wetsuits.  

Het materiaal wordt na gebruik gedesinfecteert, indien mogelijk laten we dit de kinderen met hun eigen materiaal doen.


Bij de planning van activiteiten wordt voldoende tijd ingepland voor instructies, (sanitaire) pauzes zodat iedereen in de gelegenheid is de veiligheidsmaatregelen goed te volgen 

Voor jongeren in de leeftijdsgroepen 12-15 en 15-19 jaar geldt: geen contactsporten- en activiteiten. Alle sportactiviteiten moeten buiten plaats vinden. De overige activiteiten doen we waar mogelijk buiten.  


Alle kinderen in de leeftijdsgroepen 7-10, 10-12 en 7-12 kunnen slapen zonder 1,5m afstand te houden.

Alle jongeren in de leeftijdsgroepen 12-15, 15-19 en reisleiders slapen op 1,5m afstand. Per locatie is voor alle slaapkamers/ tenten vooraf bepaald wat het maximum aantal personen per slaapkamer is en welke bedden bezet worden.  

Douchen, toiletbezoek, tanden poetsen gebeurt bij de jongeren van 12+ in shifts om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.  


1 OUDER: Per kind komt er maximaal 1 ouder mee: Meerdere kinderen mogen gebracht worden door 1 ouder. 

KORT: Breng- en ophaalmomenten worden zo kort mogelijk gehouden. Daarom zullen wij als organisatie vooraf veel in informatie voorzien. Eventueel zullen we al een plattegrond van de locatie met de looproutes vooraf toesturen.  

LOOPROUTES: Er worden looproutes opgesteld op alle locaties, vanaf de parkeerplaats tot de verzamelplaats. Zodat er eenrichtingsverkeer ontstaat. 

1.5 METER is zo makkelijker te realiseren en handhaven. 

WAYPOINTS: In de looproute zijn punten opgesteld. Tafel met desinfectie gel, informatiepunten, reisleiding voor vragen en begeleiding bij het afgeven van spullen indien nodig.

CORONA COÖRDINATOR: Op alle locaties is een Corona coördinator aanwezig, dit is of de LC’er/schipper of een 2e aangewezen persoon.  

IN AUTO WACHTEN: Deze Coronacoördinator is op de parkeerplaats aanwezig om alles in goede banen te leiden en vragen/zorgen weg te nemen. Bij drukte wordt ouders gevraagd om in/bij de auto te wachten 

GEEN TIJDSSLOTEN: Tijdssloten organiseren is lastig, aangezien mensen soms van ver moeten komen reizen en dus niet met zekerheid binnen een tijdsslot aanwezig kunnen zijn.