WhatsApp ons
WhatsApp ons

Stuur ons een bericht naar:
+31302270680

Of scan onderstaande QR code:

WhatsApp QR Code
None

DISCLAIMER

Alle op deze internetsite genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten. Indien de prijs op de website niet overeenkomt met de werkelijke prijs dan zal de klant hiervan binnen 72 uur telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gesteld.

COPYRIGHT 2021 ViNEA

​Niets van deze pagina's mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinea.

ViNEA PRIVACY POLICY

ViNEA hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ViNEA houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

ViNEA doet haar best correcte gegevens van jou te registeren en stelt je, voor zover dat technisch mogelijk is, zelf in staat jouw gegevens aan te passen. Als er onjuiste gegevens over jou zijn vastgelegd, zullen wij deze verwijderen. Je kunt jouw schriftelijke verzoek daartoe richten aan Vinea. Als je inzage wilt hebben in je persoonsgegevens dan kun je contact met ons opnemen via info@vinea.nl.

Indien je gebruik maakt van diensten van partners van Vinea gelden op dat moment de regels van die partner op het gebied van privacy. Vinea is wettelijk verplicht om de rechten van gebruikers van de Vineadiensten te beschermen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden

Bewaartermijnen

Als je bij ons een boeking maakt, mee doet aan een actie, inschrijft voor een nieuwsbrief of solliciteert worden je gegevens bewaard zolang dit nodig is voor onze dienstverlening. Wij hanteren daarbij de volgende bewaartermijnen:

  • Boekingsgegevens Max. 7 jaar
  • Offerteformulier Max. 5 jaar
  • Sollicitatie Max. 2 jaar
  • Nieuwsbriefinschrijving Tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief
  • E-mail Max. 4 jaar
  • Overige formulieren Max. 4 jaar

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.

‘gegevens delen’ met Google is uitgezet.

De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Analytics data wordt standaard 26 maanden opgeslagen.

COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gebruikt worden om een internetgebruiker te herkennen en zodoende gepersonaliseerde informatie of advertenties aan te bieden. Cookies zijn geen programma's die op het systeem van een gebruiker draaien en bestanden kunnen beschadigen. In principe maakt de website van Vinea geen gebruik van cookies; slechts om de statistieken van het bezoek van de site te meten.

Door middel van cookies wordt gemeten hoeveel unieke bezoekers een bepaalde site heeft en bijvoorbeeld hoeveel nieuwe unieke bezoekers daar de volgende maand bij komen. Dit is waardevolle informatie om campagnes goed te kunnen plannen. Wil je geen cookies accepteren, dan heb je altijd de mogelijkheid om de cookie-functionaliteit van jouw browser uit te zetten. Lees hier meer informaties over cookies.

PRIVACY SOCIAL MEDIA

Via social media als Twitter en Facebook kun je je vakantievrienden ontmoeten of je reisverhalen en ervaringen delen met anderen. Houd het wel altijd netjes! Vinea heeft het recht om berichten te verwijderen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat derden gebruik gaan maken van jouw gegevens op deze social mediasites voor bijvoorbeeld reclame, nieuwsbrieven of iets dergelijks. Krijg je naar aanleiding van je deelname aan social media toch ongewenste post neem dan direct contact met Vinea op!